Naadlekkage anno 2021

• In het magazine voor anesthesiologen en snijdende specialismen ‘Curare’ licht promovendus drs. Aurelia Wildeboer haar promotieonderzoek toe. In de afgelopen decennia is er veel veranderd op het gebied van pre-, intra- en postoperatieve zorg voor colorectale chirurgie. De ontwikkeling van nieuwe chirurgische materialen en apparatuur heeft de chirurg noemenswaardig ondersteund bij het verbeteren van operatieve procedures. Ook de introductie van prehabilitatie en de LekCheck, hebben ervoor gezorgd dat patiënten beter de operatie ingaan én ook weer uitkomen. Toch heeft dit nog niet geleid tot het verdwijnen van naadlekkage. En zo is naadlekkage – anno 2021 – nog altijd een van de meest gevreesde complicaties na colorectale chirurgie.

U kunt dit artikel lezen in deze PDF.