KWF grant voor de ontwikkeling van een intraperitoneale gel om chemotherapie vertraagd af te geven

KWF grant 2018 Intraperitoneale gel voor vertraagde chemotherapie afgifte

KWF financiert nieuw onderzoek om een gel te ontwikkelen die vertraagd chemotherapie in de buikholte kan afgeven. Nicole Bouvy heeft als principal investigator €600.000 gekregen om samen met de technische universiteit Eindhoven (Patricia Dankers) en het Catharina Ziekenhuis (Ignace de Hingh) deze gel te ontwikkelen.

chemo gel foto eigendom MUMC+

Link naar de oorspronkelijke publicatie online