Kan de elektronische neus schildklier kanker ruiken?

• KWF grant 2020 voor E-Nose om schildklierkanker op te sporen

KWF financiert nieuw onderzoek om via de E-Nose schildklierkanker op te kunnen sporen. Nicole Bouvy heeft als principal investigator €630.000 gekregen om samen met tien ziekenhuizen in Nederland deze toepassing te onderzoeken. In een pilot onderzoek onder 250 mensen met afwijkingen in de schildklier leek de enose een negatief voorspellende waarde van 93% te hebben. Uiteraard moet het grotere onderzoek aantonen of dit onderzoek gevalideerd kan worden voor deze indicatie.

Link naar de oorspronkelijke publicatie online